top of page

Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om coaching of een coachingstraject geheel of gedeeltelijk te vergoeden.  

 

1. Ga in gesprek met uw werkgever

Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende en/of P&O  in hoeverre een professioneel coachtraject hieronder valt. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

2. Bekijk uw CAO

Veel werkgevers zien het belang van goede coaching in. Daarom is de kans aanwezig dat in jouw CAO een bedrag is opgenomen voor coaching. Win meer informatie in bij de HR manager van je organisatie of zoek online. 

3. Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er

Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

4. Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn vaak aftrekbaar. Dit is mogelijk onder de post ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Er zijn een aantal voorwaarden aan deze aanpak verbonden. Meer informatie leest u via deze link: Belastingdienst studiekosten aftrekken

 

5. Arbeidsongeschiktheids-verzekering

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, dan is de kans aanwezig dat het coachtraject vergoed wordt. Coaching heeft immers een gunstig effect op het weer arbeidsgeschikt krijgen van mensen. Win meer informatie in bij je verzekeraar.

6. UWV

Kijk hier voor een actueel overzicht van de UWV subsidies en vergoedingen op de website van het UWV. Via het UWV kun je bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een interne jobcoach. 

Als je nog vragen hebt, bel of mail mij via 0634192496 / info@letsletitallout.nl

"Wat is een levensveranderend traject jouw waard?"

bottom of page